MyChron AIM Laptimer

AIM er kansje verdens mest brukte dataloger system for kart og bil. MyChrone er et produkt fra AIM dedikert kun til Karting.
Også mye brukt i CrossKart, men ikke laget for det spesifikt.

Sorter etter